FORSKNINGSPROJEKT DRIVER OSS FRAMÅT

2020-11-27

Falks Metalls arbete med styrtavlor/pulstavlor påbörjades i samband med det nationella projektet Produktionslyftet. Tavlorna blev en daglig samlingspunkt för flertalet medarbetare. I samband med att vår resa genom Produktionslyftet var klar 2015, så insåg vi att det fanns så mycket mer att arbeta med. 

När möjligheten dök upp att få delta i ett forskningsprojekt, Vis'man, som rörde just våra styrtavlor, då ville vi vara med. Att få arbeta nära forskare är väldigt spännande. Det skapar andra infallsvinklar och ger nya insikter. 

I vårt fall blev en workshop i juni 2018 startskottet på en förbättring inom området kommunikation. Hur sprider vi information? Inte en alldeles enkel nöt att knäcka. Hursomhelst; efter tre års arbete i projekt Vis'man avslutades detta. Läs mer om projektet här: 

https://www.mdh.se/artiklar/2020/november/forskning-inom-informationsdesign-ska-bidra-till-mer-givande-tavelmoten

Är vi på Falks klara med projektet?
Nej, tavlorna uppdateras ständigt för att matcha vårt nuvarande behov.  ETT HÖGT CPK-VÄRDE SKAPAR TRYGGHET 

2020-10-29


Statistisk processtyrning (SPS) är tillämpning av statistiska metoder för övervakning och styrning av processer. Vi använder CPK för att styra vår tillverkningsprocess. Ett högt CPK-värde visar på en stabil process. 

Våra kunder vill att vi uppnår CPK 1,33. Detta betyder enkelt tolkat att 99,9937% av våra artiklar kommer att tillverkas inom ställda toleranser (förutsatt att processen är stabil). 

Fotot visar en av våra bildskärmar i produktionen. Listan är i realtid för de egenskaper som precis nu har det lägsta CPK-värdet för tillverkade artiklar (ett spann mellan CPK 1,6 till 7,0)

Med ett  sådant här utfall så kan vi och våra kunder vara trygga med att vår tillverkningsprocess är stabil. 

VI KAN BEARBETA ECOBRASS®

2020-09-15

Bly är ett vanligt legeringsämne i mässing, men p g a dess hälsofara blir det allt viktigare att titta på blyfria alternativ. 

Falks Metall har erfarenhet av att bearbeta Ecobrass® som är en blyfri mässing.