GENOMFÖRD IATF-REVISION

2020-09-25


Under veckan har vi haft extern kvalitetsrevision av Bureau Veritas. 

Våra processer har granskats, alltifrån hur vi bereder en bra offert till hur vi levererar maskinbearbetade artiklar till kund. Vi fick några mindre avvikelser vilket får anses som positivt. Nu jobbar vi vidare med att släcka dessa avvikelser, vilket på sikt leder till en än förbättrad verksamhet. 


Våra större kunder inom fordonsindustrin vill att vi arbetar enligt IATF 16949 och enligt ISO 14001. För oss är kvalitets- och miljöledningssystemen ryggraden i vårt bolag. 

LEDIG KAPACITET

2020-09-15


Behöver du rostfria detaljer? Eller varmpressade smideskomponenter?

Eller maskinbearbetade aluminiumartiklar? Hör av dig till oss. 


Vi nås på telefon 0370-33 26 00. Vi tar även emot besök under förutsättning att vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

VI KAN BEARBETA ECOBRASS®

2020-09-15

Bly är ett vanligt legeringsämne i mässing, men p g a dess hälsofara blir det allt viktigare att titta på blyfria alternativ. 

Falks Metall har erfarenhet av att bearbeta Ecobrass® som är en blyfri mässing.