Falksmetall

027a92b2-5a37-4908-849a-384ed94d01a8

AUTOMATION SMÅLAND

Vi är medlemmar i Automation Småland och det ger oss tillgång till ett kraftfullt nätverk med flera experter. Syftet med Automation Småland är att stärka tillverkningsindustrin med automation och digitalisering, främst i Småland med omnejd.

Genom att utveckla automationsföretag och formera ett kluster av experter på tillverkningsindustrins automation och digitalisering, främst för små och medelstora företag, bidrar Automation Småland till att ytterligare effektivisera och utveckla tillverkningsindustrin och därmed regionens konkurrenskraft generellt.