Falksmetall

VI BEARBETAR ECOBRASS®

Bly är ett vanligt legeringsämne i mässing, men p g a dess hälsofara blir det allt viktigare att titta på blyfria alternativ. 

Falks Metall har erfarenhet av bearbeta Ecobrass® som är en blyfri mässing.