Falksmetall

24cc45d7-8798-4480-9816-6311a8ab8752

VI BEARBETAR ECOBRASS®

Bly är ett vanligt legeringsämne i mässing, men p g a dess hälsofara blir det allt viktigare att titta på blyfria alternativ. 

Falks Metall har erfarenhet av bearbeta Ecobrass® som är en blyfri mässing.