Falksmetall

39336b5a-2e35-4db2-91e7-b58ed6532d18

FOTOGRAFERING PÅGÅR

Idag har vi i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) , haft en fotostund med studenter och representanter från vårt bolag. Fotograf Patrik Svedberg ordnade så att miljön blev extra tilltalande och att alla inblandande strålade lite extra. Syftet med dagens fotografering var att visa på samarbetet mellan skola och näringsliv. 

Falks Metall tycker det är viktigt att stötta bygdens skolor i form av studiebesök, praktikplatser, examensarbeten och föreläsningar. Vi försöker rättvist fördela våra resurser mellan de olika lärosätena för att stärka banden mellan teori och praktik. 

We are happy to tell, that we have phased out pure cutting-oil in our production. The only cutting fluid we use, is water-based emulsion. This is a result of a strategic decision made back in 2018, which now is implemented as we sold our transfer machines Hydromat. Considering our significant environmental aspects, we are satisfied with the improved impact for the environment.