Falksmetall

Anläggningen

Vi har skapat en produktionsanläggning som är något utöver det vanliga. Passion för automatisering och teknik i kombination med en ständig strävan mot noll fel har styrt utformningen. Idag har vi 7 500 kvadratmeter fyllda med en tekniskt avancerad maskinpark. CNC-svarvar, transfermaskiner och längdsvarvar kompletteras med en FMS-anläggning där vi bearbetar kuts, gjutna och smidda ämnen till färdig detalj. Produktionen är genom sin väl sammansatta mix mycket flexibel, och vi tvekar inte att investera i nya maskiner när det behövs. Medarbetare med hög teknisk kompetens säkerställer att vi snabbt och effektivt finner rätt lösning utifrån kundens behov och krav.

Produktionsteknik

Minska spill och produktionstid

Ett system med paletter som bär ämnen är centralt i vår produktion. Vi sparar stora resurser och värden på att bearbeta en artikel från ett ämne som ligger så nära slutlig form som möjligt. 

Maskinbearbetning

Läs mer om svarvning och fräsning som är kärnan i vår verksamhet. Vi har ett långt utvecklat processtänk från materialval till färdig artikel. Allt med 100% kontroll och spårbarhet.

Integrerad härdning

Möjligheten finns att öka ythårdheten på komponenter genom att vi har integrerat induktionshärdning i produktionsprocessen.

Dokumenterad spårbarhet

Genom att RFID-märka paletterna kan vi garantera 100% spårbarhet genom processen. Därefter kan vi efterbearbeta med märkning på individnivå.

Kontroll för att nå noll fel

Det finns många olika tekniker för att nå noll fel och vi använder oss av många. Allt från SPS-system till mätning integrerat i produktionscellen.

Kvalitetsarbete

Vi arbetar passionerat med kvalitet, ständiga förbättringar och med att få det att genomsyra hela verksamheten. Du hittar vår certifikat här.