Falksmetall

Mål 9 Sustainable-Development-Goals_icons-09-1

MOT 2023

Vi närmar oss slutet av 2022. Ett år som präglats av en orolig omvärld, ökande råmaterialpriser och skenande elpriser. Samtidigt så gläds vi åt ett hundratal nya kundprojekt som vi har tillverkat, utvärderat, tillverkat igen, utvärderat på nytt och till slut landat i en färdig artikel. Vi har lärt oss åtskilligt om splines, kugghjul, olika råmaterials påverkan under värmebehandling, högprecisionsmätning och renhet. Det har 3-D printats ett och annat för olika ändamål. Mer än svarvning helt enkelt.

Under året har vi haft inte mindre än sju s k kund audits. Dessa har utvecklat oss till det bättre. Tack vare detta förbättringsarbete så fick vi inga avvikelser i årets externa revision av kvalitetsledningssystemen IATF 16949 och ISO 9001.

På miljöområdet så har vi fortsatt vårt enträgna arbete med att göra små förbättringar. Bytet från uppvärmning med naturgas till fjärrvärme har minskat vårt koldioxidutsläpp. En dieselbil har ersatts med en elektrisk motsvarighet. Några medarbetare har flitigt cyklat till jobbet istället för att åka bil.

Vår samverkan med ett antal lärosäten och forskningsinstitutioner har pågått under hela året. Mycket fokus på hållbarhet såväl ur ekonomisk, social och miljömässig synvinkel. Projekten LOOP (Lednings- Och Organisationsmodell för innovativa, effektiva och socialt hållbara Produktionsteam), ToolTrace och RaSP (Resilient and Sustainable Production CO2 Competetive Manufacturing) utvecklar oss och driver forskningen framåt.

Rent omsättningsmässigt kunde vi önskat mer, men flera projekt är försenade i och med pågående omvärldssituation. Vi backar helt enkelt under 2022 för att få rejäl fart nästa år. Vi kan, trots flera nya projekt, konstatera att vi har gott om ledig kapacitet i vår maskinpark. 😊

Vi vill med detta önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt 2023! Var rädda om varandra.

We are happy to tell, that we have phased out pure cutting-oil in our production. The only cutting fluid we use, is water-based emulsion. This is a result of a strategic decision made back in 2018, which now is implemented as we sold our transfer machines Hydromat. Considering our significant environmental aspects, we are satisfied with the improved impact for the environment.