Falksmetall

Nästan inget spill

Near Net Shape handlar om att starta bearbetningen med ett ämne som ligger så nära artikelns slutliga form som möjligt. Det minimerar materialspill och bidrar till effektivitet både i tid och kostnader. Vi har jobbat i många år med att skapa en anläggning som är så flexibel som möjligt utifrån olika artiklars storlek och komplexitet. Vi bearbetar kuts, gjutna och smidda ämnen till färdig detalj. Allt bygger på ett pallettsystem och på Near Net Shape-principen.

3 nycklar till en innovativ anläggning

1. Bäraren

Det startar med det vi kallar ”Bäraren”. En pallett med RFID-märkning som bär ämnen. Palletten kan skickas till exakt de delar av anläggningen som krävs för den specifika detaljen. Vi har 100 % spårbarhet genom hela produktionsledet.

2. Ämnet

Så länge ämnet kan stå på en pallett så kan vi göra vad som helst med det. Principen ”near-net-shape” ger stora vinster i förädling, vikt, materialspill och bearbetningsmöjligheter.

3. Integrerade produktionsceller

Ämnet står på palletten som är RFID- märkt. Nu kan den skickas runt i produktionsanläggningen helt automatiserat. Svarvning, slipning, härdning, tvätt, märkning eller vad du behöver. Hela tiden fullständigt synligt via vårt visionssystem för kontroll och övervakning.

Fråga oss vad du vill

Vi svarar inom 24 h. Fråga oss om: