Falksmetall

Varmpressning

Varmpressning är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att forma komponenter av till exempel mässing och aluminium. Komponenten blir trycktät och homogen med högre hållfasthet än vid 
t ex gjutning.

Vi bearbetar idag varmpressade artiklar i både mässing och aluminium. Ämnena köper vi lokalt i Gnosjöregionen, eller via eget bolag i Kina.

Från ämne till färdig artikel

Ämne aluminium

Artikel aluminium

Ämne mässing

Artikel mässing