Falksmetall

Arcap®

Arcap® är en grupp material med bra korrosionsegenskaper kombinerat med bra egenskaper för bearbetning och kallformning. Materialen är vanligt förekommande inom aerospace och medicinteknik.

Vi bearbetar AP1D och AP4.

Arcap® är ett registrerat varumärke för Lebronze Alloys.