Falksmetall

UtfasningHydromat2

INGEN MER SKÄROLJA I VÅR FABRIK

Sedan 2006 har Falks Metall haft ett miljötillstånd hos Länsstyrelsen som rör förbrukning av skärolja. Vi har länge vetat att skäroljan är en stor och betydande miljöaspekt.

Första onsdagen i november 2018, då fattade Falks Metalls styrelse ett beslut att avveckla skäroljan inom en tidsperiod om tio år.

I september 2023 realiserades vår plan i samband med försäljningen av maskingruppen Hydromat. Vi tycker att det känns som ett rätt beslut för oss, att avveckla såväl maskingruppen som skäroljan. Mot nya mål!