Falksmetall

MER ÄN SVARVNING

Vi strävar mot noll fel

I en anläggning på 7 500 kvadratmeter producerar vi maskinbearbetade artiklar i de flesta förekommande material. Vi har byggt upp en produktion i världsklass där teknik- och kompetensutveckling följs åt i vår strävan mot noll fel. All produktion utgår från vår vision om hållbarhet för både miljö och människa, och med en mycket hög automationsgrad når vi högt ställda krav på spårbarhet och renhet. Vi lär oss varje dag och vi älskar att driva utvecklingsarbete tillsammans med våra kunder. Välkommen till Falks Metall. 

Near net shape

Near net shape handlar om att starta bearbetningen med ett ämne som ligger så nära artikelns slutliga form som möjligt. Det minimerar materialspill och bidrar till effektivitet både i tid och kostnader. Vi har jobbat i många år med att skapa en anläggning som är så flexibel som möjligt utifrån olika artiklars storlek och komplexitet. Vi bearbetar kuts, gjutna och smidda ämnen till färdig detalj. Allt bygger på ett pallettsystem och på Near Net Shape-principen. 

Near net shape

Near net shape handlar om att starta bearbetningen med ett ämne som ligger så nära artikelns slutliga form som möjligt. Det minimerar materialspill och bidrar till effektivitet både i tid och kostnader. Vi har jobbat i många år med att skapa en anläggning som är så flexibel som möjligt utifrån olika artiklars storlek och komplexitet. Vi bearbetar kuts, gjutna och smidda ämnen till färdig detalj. Allt bygger på ett pallettsystem och på Near Net Shape-principen.

Material - standard och speciallegeringar

Med drygt 70 års erfarenhet har vi bearbetat de flesta förekommande material. Vi har stor erfarenhet av rostfria material och använder kontinuerligt t ex 254SMO® och 1.4404 för att tillverka svarvade och frästa artiklar. Utvecklingen inom material är otroligt spännande att följa och att anpassa vår produktion efter alla önskade egenskaper hos de färdiga artiklarna är en självklarhet. Våra kunders behov startar med materialvalet.

Kvalitetsarbete

Vår produktionsanläggning är högautomatiserad och optimerad för höga OEE-tal och 100% spårbarhet. Vi är certifierade enligt ISO 9001. Ladda ner certifikat här.

Miljöarbete

Att minimera all form av spill och resursslöseri ligger i vår natur då vi är smålänningar i själ och hjärta. Vi är certifierade enligt ISO 14001. 
Ladda ner certifikat här.

Kvalitet IATF

Investeringar i avancerad mätutrusting och inspektionsmaskiner garanterar den höga kvaliteten. Falks är certifierade enligt IATF 16949. Ladda ner certifikat här.

Kvalitet ISO 13485

För våra kunder inom medicinteknik är dokumentation och renhet centralt och vi kan erbjuda lösningar som möter dessa högt ställda krav. Vi arbetar aktivt mot en certifiering enligt ISO 13485.

Falkwork®

Vår företagskultur är viktig för oss och vi vill att vår arbetsplats ska präglas av trivsel och lust att lösa uppgifter. Att utvecklas på jobbet och att utveckla jobbet tillsammans. Det kallar vi Falkwork® 

Vi är Falks

Vi är ett erfaret team som står redo att lyssna och hjälpa dig att komma vidare. Här hittar du uppgifter om oss för en personlig kontakt. 

Vårt sourcingcenter i Shenzhen

Sedan 2002 har vi ett kvalitets- och logistikcenter i Shenzhen, Kina. Detta dotterbolag fungerar som ett sourcingcenter för att hitta de bästa leverantörerna inom varje segment. Genom en egen kvalitetsavdelning fylld med mätutrustning såsom t ex koordinatmätmaskin, form- och ytjämnhetsmätare, hårdhetslaboratorium kontrollerar man godset innan det skickas vidare. Man kvalitetskontrollerar och samordnar leveranser. I bolaget finns även egen tillverkning och montering. Genom lokal närvaro kan vi både ha en nära kontakt med våra leverantörer och samtidigt sköta leveranser till våra kunder på den asiatiska marknaden. Vi har ett flertal kunder där vi hanterar lagerhållning och utleverans för den europeiska marknaden i Gnosjö och motsvarande hantering för den asiatiska marknaden i Shenzhen.

Vårt sourcingcenter i Shenzhen

Sedan 2002 har vi ett kvalitets- och logistikcenter i Shenzhen, Kina. Detta dotterbolag fungerar som ett sourcingcenter för att hitta de bästa leverantörerna inom varje segment. Genom en egen kvalitetsavdelning fylld med mätutrustning såsom t ex koordinatmätmaskin, form- och ytjämnhetsmätare, hårdhetslaboratorium kontrollerar man godset innan det skickas vidare. Man kvalitetskontrollerar och samordnar leveranser. I bolaget finns även egen tillverkning och montering. Genom lokal närvaro kan vi både ha en nära kontakt med våra leverantörer och samtidigt sköta leveranser till våra kunder på den asiatiska marknaden. Vi har ett flertal kunder där vi hanterar lagerhållning och utleverans för den europeiska marknaden i Gnosjö och motsvarande hantering för den asiatiska marknaden i Shenzhen.