Falksmetall

Materialöversikt

Med drygt 70 års erfarenhet har vi bearbetat de flesta förekommande material. Vi har stor erfarenhet av rostfria material och använder kontinuerligt t ex 254SMO® och 1.4404 för att tillverka svarvade och frästa artiklar. Andra vanligt förekommande material är: Några bearbetningsföretag har specialiserat sig mot en typ av bearbetning, t ex bearbetning av mässing eller svarvning av rostfritt. Vi ser styrkan i att kunna erbjuda svarvning av olika råmaterial. En kund kan ha artiklar inom olika segment som därmed kräver olika typ av råmaterial.