Falksmetall

9bad510a-c690-4296-8546-3f91319d72bd

HUR VI SKAPAR STABILA PROCESSER

Statistisk processtyrning (SPS) är tillämpning av statistiska metoder för övervakning och styrning av processer. Vi använder CPK för att styra vår tillverkningsprocess. Ett högt CPK-värde visar på en stabil process.

Våra kunder vill att vi uppnår CPK 1,33. Detta betyder enkelt tolkat att 99,9937% av våra artiklar kommer att tillverkas inom ställda toleranser (förutsatt att processen är stabil).

Fotot visar en av våra bildskärmar i produktionen. Listan är i realtid för de egenskaper som precis nu har det lägsta CPK-värdet för tillverkade artiklar (ett spann mellan CPK 1,6 till 7,0)

Med ett sådant här utfall så kan vi och våra kunder vara trygga med att vår tillverkningsprocess är stabil.

We are happy to tell, that we have phased out pure cutting-oil in our production. The only cutting fluid we use, is water-based emulsion. This is a result of a strategic decision made back in 2018, which now is implemented as we sold our transfer machines Hydromat. Considering our significant environmental aspects, we are satisfied with the improved impact for the environment.