Falksmetall

Vårt kvalitetsarbete

Vår produktionsanläggning är högautomatiserad och optimerad för höga OEE-tal och 100% spårbarhet.

Våra uppdrag för fordonsindustrin präglas av höga volymer, hög komplexitet och målet noll fel. Vi ser att långsiktiga relationer är en förutsättning för att gemensamt nå högre mål.  SPS-system och dokumenterade rutiner styr resultatet. Vi kan PPAP, 8D, 5S och CPK. Investeringar i avancerad mätutrustning och inspektionsmaskiner garanterar den höga kvaliteten.

Falks är certifierade enligt IATF 16949. Vid extern revision i september 2023 av Bureau Veritas, så hittades inga avvikelser. 

Vår kvalitetspolicy:
Falks Metall AB skall vara den naturliga samarbetspartnern inom området skärande bearbetning med precisionskrav. Vi når dit genom att med hög kompetens leverera produkter som uppfyller kundens krav och förväntningar med avseende på produktkvalitet, leveranssäkerhet och noll fel. Vi skall dessutom uppfylla relevanta lagkrav. Företaget ska säkerställa kvalitetsnivån och uppnå kvalitetsmål genom att varje del av organisationen arbetar med ständiga förbättringar för såväl personella som tekniska resurser.