Falksmetall

Falks studenter

BERÄKNING AV SCOPE 3

Kartläggning av vårt klimatavtryck pågår. 

I våras fortsatte vi vårt samarbete med International Institute for Industrial Environmental Economics vid Lunds universitet. Vi ville samla mer data om hur vi mäter vårt koldioxidavtryck.

Vi träffade studenterna Alexa, Mario och Simon som efter ett besök hos oss, ville fokusera på beräkning av indirekta utsläpp från inköpt material, d v s scope 3.

I projektet har Falks Metall fått verktyg för att följa upp scope 3 utsläpp.

Vi kan konstatera följande:

Datan som ligger till grund för mätning av koldioxidavtrycken varierar i trovärdighetsgrad och i tillgänglighet. 

Råmaterial med EPD (Environmental Product Declarations) underlättar analysen.

Hållbarhetsarbetet är ständigt pågående och vi är tacksamma för Alexa, Mario och Simons ansträngningar för att ge Falks Metall en mer tydlig bild av nuläget.