Falksmetall

Vårt Miljöarbete

Falks Metall är certifierade enligt ISO 14001. Vi följer vår miljöpolicy, vi tar hänsyn till miljöaspekter och vi genomför förbättringar i handlingsplaner för miljö. Vi skiljer olja från spån i vår oljereningsutrustning och källsorterar råmaterial i olika fraktioner för återvinning. Skurvatten skickas för destruktion.

Just i miljöarbetet så har vi nytta av att vara smålänningar. Man vill använda så lite resurser som möjligt för bästa möjliga utfall.

Vår miljöpolicy:
Falks Metall AB skall med god kunskap inom området skärande bearbetning bidra till att de effekter som uppstår för miljön skall bli mer positiva och mer resurseffektiva, med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi månar om en hållbar utveckling genom att skydda miljön och förebygga föroreningar.

Vår verksamhet skall som ett minimum uppfylla tillämpliga lagar och myndighetskrav. Vi skall genom ständiga förbättringar och system för återvinning minska vår påverkan på miljön.

Vi når dit genom att:
  • Regelbundet och systematiskt kartlägga, utvärdera och åtgärda miljörisker i vår verksamhet
  • Arbeta aktivt för att ersätta hälso- och miljöskadliga produkter med mindre skadliga
  • Beakta relevant miljöhänsyn i alla viktiga beslut
  • Arbeta för att alla anställda skall känna ett personligt ansvar för miljön i sitt dagliga arbete och ges den utbildning och de resurser som krävs för detta ansvar
  • Ge saklig information om vårt miljöarbete

ISO 14001