Falksmetall

bd24151a-7d02-41ff-a1e7-936ece381d98

NYA SVARVADE ARTIKLAR

Hoppas att ni har haft en skön påskledighet!

Här på Falks så har vi vilat upp oss inför veckans spännande utmaningar. Vi har 82 nya svarvade artiklar på vår s k beredningstavla som ska ställas, tillverkas, dokumenteras och så småningom levereras till kund. Beredningstavlan hjälper oss att hålla ordning på alla de parametrar som måste vara uppfyllda för att en bearbetad artikeln ska kunna lämna projektstadiet och så småningom lämnas över till produktion för svarvning. 

Den här typen av styrtavla hjälper oss att förstå kundspecifika krav samt ger erfarenhetsåterföring vid införande av nya bearbetade artiklar.  

Beredningstavla jpg