Falksmetall

Kontroll och mätning

Våra uppdrag har helt olika krav på toleranser och kvalitetsmått. Men gemensamt är att utvecklingen går mot att kunna leverera så nära noll fel som möjligt. För att möta upp den utvecklingen har vi investerat, inte bara i avancerad mätutrustning utan i inspektionsmaskiner för 100% kontroll. Vi har kapacitet för att inspektera stora volymer från både vår egen och andras produktion (legosortering). Dessutom har delar av vår produktion försetts med mätutrustning för inspektion som är integrerat i produktionscellen. Vi analyserar också OEE, Overall Equipment Effectiveness och vårt mål är att ligga på nivån 80%.

SPS-system

Statistisk processtyrning är en metod för att övervaka att en process är under kontroll (stabil) och att den har förmåga att producera inom uppsatta toleranser (kapabel).

För att hålla ordning på våra mätdata använder vi oss av Mitutoyo Measurlink. I detta system registrerar vi samtliga våra mätdon. Detta gör att vi enkelt kan hålla koll på våra kalibreringar, att dessa görs i tid och med vilket resultat. För extern kalibrering använder vi oss endast av kalibreringsföretag som är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025. Vi gör MSA-studer (Mätsystemanalyser) som också registreras i Measurlink.

Samtliga våra stationära mätutrustningar såsom koordinatmätmaskiner, axelmätmaskiner och formmätare samt de flesta handmätdon är uppkopplade mot systemet för att spara mätdata i realtid.

Vi övervakar kontinuerligt våra Cpk-värden i tillverkningen och förbättrar de processer där Cpk ligger under överenskomna värden. Exempel på hur en sådan bild ser ut ser du här. I detta fall rör det sig om en storbilds-tv som beskriver lägsta Cpk-värde för en av våra maskingrupper vid ett givet klockslag.

Inspektionsmaskin

Den här laserutrustningen kontrollerar i hög hastighet artiklar i små och stora volymer. Vi inspekterar både vår egen produktion och uppdrag som kommer utifrån. Det är stor tillgång i de fall då artiklar som producerats hos oss har varit hos en tredje part för efterbearbetning av något slag. Vi kan genom 100% kontroll sortera bort t ex främmande artiklar. Artiklarna packas vid inspektion i kundemballage och är därefter färdiga för leverans.

Integrerad mätning

Measuring equipment integrated directly into the production cell. It almost does not get more fun than this. Each article that emerges from the machine is picked up by the measuring equipment and visible according to given dimensions and tolerances. We know that everything that leaves the cell is 100% correct and saves time and resources for other things.

Mätrum 1, 2 och 3

Mätning säkerställer att vår process är stabil och att artiklar uppnår de krav som vår kund ställt. Vi har därför tre mätrum med olika mätutrustning för olika typer av behov. Vi har kopplat vår mätutrustning till ett SPS-system som möjliggör uppföljning av våra mätvärden.

Vår senaste investering på mätutrustningssidan är en Mitutoyo Koordinatmätmaskin. En koordinatmätmaskin används huvudsakligen för att verifiera form och läge på detaljer. Vi har även en s k Formtracer från Mitutoyo. Fördelen med en Formtracer jämfört med en Contracer är att den förstnämnda mäter såväl form som yta. Formtracern kan vi således också använda för att mäta ytjämnhet.   

Fråga oss vad du vill

Vi svarar inom 24 h. Fråga oss om: