Kontroll och mätning

Våra uppdrag har helt olika krav på toleranser och kvalitetsmått. Men gemensamt är att utvecklingen går mot att kunna leverera så nära noll fel som möjligt. För att möta upp den utvecklingen har vi investerat, inte bara i avancerad mätutrustning utan i inspektionsmaskiner för 100% kontroll. Vi har kapacitet för att inspektera stora volymer från både vår egen och andras produktion (legosortering). Dessutom har delar av vår produktion försetts med mätutrustning för inspektion som är integrerat i produktionscellen. SPS-system styr och följer upp det vi gör. Vår kvalitetsavdelning har kompetens och erfarenhet samt tillgång till marknadens bästa mätutrustning. Vi vet att vi är starka på just mätning.
 

Inspektionsmaskin

Den här laserutrustningen kontrollerar i hög hastighet artiklar i små och stora volymer. Vi inspekterar både vår egen produktion och uppdrag som kommer utifrån. Det är stor tillgång i de fall då artiklar som producerats hos oss har varit hos en tredje part för efterbearbetning av något slag. Vi kan genom 100% kontroll sortera bort t ex främmande artiklar. Artiklarna packas vid inspektion i kundemballage och är därefter färdiga för leverans.

Integrerad mätning

Mätutrustning integrerat direkt i produktionscellen. Roligare än så här blir det nästan inte. Varje artikel som kommer fram ur maskinen plockas upp av mätutrustningen och synas efter givna mått och toleranser. Vi vet att allt som lämnar cellen är 100% rätt och sparar tid och resurser till annat.

Mätrum 1, 2 och 3

Mätning säkerställer att vår process är stabil och att artiklar uppnår de krav som vår kund ställt. Vi har därför tre mätrum med olika mätutrustning för olika typer av behov. Vi har kopplat vår mätutrustning till ett SPS-system som möjliggör uppföljning av våra mätvärden.

Vår senaste investering på mätutrustningssidan är en Mitutoyo Koordinatmätmaskin. En koordinatmätmaskin används huvudsakligen för att verifiera form och läge på detaljer. Vi har även en s k Formtracer från Mitutoyo. Fördelen med en Formtracer jämfört med en Contracer är att den förstnämnda mäter såväl form som yta. Formtracern kan vi således också använda för att mäta ytjämnhet.   

Fråga oss vad du vill

Vi svarar inom 24 h. Fråga oss om:
  • Standardmaterial
  • Speciallegeringar
  • Svarvning
  • Fräsning
  • Noll fel - hur når vi det?
  • Vårt bolag i Kina