HUR VI SKAPAR STABILA PROCESSER

Statistisk processtyrning (SPS) är tillämpning av statistiska metoder för övervakning och styrning av processer. Vi använder CPK för att styra vår tillverkningsprocess. Ett högt CPK-värde visar på en stabil process.

Våra kunder vill att vi uppnår CPK 1,33. Detta betyder enkelt tolkat att 99,9937% av våra artiklar kommer att tillverkas inom ställda toleranser (förutsatt att processen är stabil).

Fotot visar en av våra bildskärmar i produktionen. Listan är i realtid för de egenskaper som precis nu har det lägsta CPK-värdet för tillverkade artiklar (ett spann mellan CPK 1,6 till 7,0)

Med ett sådant här utfall så kan vi och våra kunder vara trygga med att vår tillverkningsprocess är stabil.